Pravno obvestilo

Spletne portale www.gmi.si, www.gemicro.hr in www.gemikro.rs upravljajo podjetja znotraj skupine Globus Marine International.

Vsi podatki, informacije, slike, produkti in druga vsebina, ki je na voljo na teh spletnih portalih, je zaščitena z avtorskimi pravicami. Kakršnokoli spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, prodajanje, prenašanje, objavljanje, licenciranje, uporabljanje za komercialne ali javne namene ter preoblikovanje v izvedene produkte brez predhodne odobritve s strani skupine Globus Marine International je prepovedano.

Globus Marine International redno preverja in skrbi za točnost vseh podatkov ter informacij, ki se nahajajo na njihovih spletnih portalih. Vsebine spletnih portalov so samo informativne narave.

Uporaba spletnih portalov je na lastno odgovornost. Skupina Globus Marine International ne odgovarja za morebitno škodo, ki izhaja iz uporabe spletnih portalov. Enako velja tudi za vse druge spletne portale, na katere lahko dostopate s pomočjo hipertekstovnih povezav, objavljenih na spletnih portalih www.gmi.si, www.gemicro.hr in www.gemikro.rs. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost. Skupina Globus Marine International ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne s tovrstnimi povezavami.

Skupina Globus Marine International si pridržuje pravico do nenapovedanih sprememb na svojih spletnih portalih. Za morebitne napake se opravičujemo.