Politika zasebnosti

V skupini Globus Marine International se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo odgovorno in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov.

Globus Marine International na nivoju celotne skupine skrbi za ustrezno in zakonito obdelavo osebnih podatkov in njihovo varnost, za kar imamo sprejete interne akte in pravilnike (Pravilnik o obdelavi in varstvu osebnih podatkov in Varnostno politiko).

Za lažji pregled nad tem, katere podatke zbiramo, za kakšen namen, kako z njimi ravnamo in kakšne pravice imate vi, ki nam zaupate svoje osebne podatke, smo pripravili Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je skupina Globus Marine International.

Za obdelavo osebnih podatkov strank, kandidatov za zaposlitev ali dobaviteljev so odgovorne posamezne družbe znotraj skupine. Kontaktni podatki vsake družbe se nahajajo na tej povezavi.

Katere vrste osebnih podatkov upravljamo?

V sklopu opravljanja svoje poslovne dejavnosti za predpogodbene in pogodbene namene lahko obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, poslovni e-naslov oz. drugi e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovni položaj, telefonsko številko, informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta brskalnika in vrsta naprave) ter informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran (katere strani ste si ogledali, čas, ki ga preživite na spletni strani in aktivnosti na spletni strani).

Pri prijavah na razpisana delovna mesta dodatno obdelujemo še vaš življenjepis (CV).

Poleg naštetega obdelujemo tudi osebne podatke, ki so posredovani iz povezanih družb in za to obstaja pravna podlaga, osebne podatke, za katere podate posebno privolitev obdelave za druge namene in osebne podatke, pridobljene iz javnih virov, kadar je to dovoljeno z zakonom.

Kdaj in kako pridobivamo osebne podatke?

V skupini Globus Marine International pridobivamo osebne podatke iz različnih virov – v večini primerov nam jih posredujete vi preko aktivnosti na spletni strani (kontakt preko spletnega obrazca, prijava na razpisano delovno mesto).

Nadalje nas lahko kontaktirate preko e-pošte, telefona, družbenih medijev, ali pa z nami stopite v kontakt na sejmih, dogodkih in izobraževanjih. Podatke zbiramo tudi takrat, ko z nami sklenete pogodbeno sodelovanje (stranka, poslovni partner, podizvajalec), določene podatke pa pridobivamo preko javnih virov, ko je to dovoljeno z zakonom.

Prav tako zbiramo podatke o uporabi spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več o tem, si preberite na tej povezavi.

Pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je sklenitev in izvajanje pogodbe z nami in izvajanja pogodbenih obveznosti (nakup licenc, vzdrževalna pogodba, pogodba o uvedbi sistemov, pogodba o partnerstvu, svetovanju, pogodba s pod-izvajalci). Te podatke potrebujemo iz zgoraj navedenih razlogov in brez njih naših pogodbenih razmerij oziroma poslovanja ni mogoče izvajati oziroma je to lahko bistveno oteženo ali manj kvalitetno in/ali strokovno.

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi naših zakonitih interesov vezanih na izvajanje naše poslovne dejavnosti, kot so pridobivanje poslovnih priložnosti, grajenje dobrega poslovnega odnosa, vzdrževanje poslovnega odnosa. Osebne podatke lahko obdelujemo tudi zaradi interesov tretjih oseb, kot npr. iz pravnih razlogov, poslovnih razlogov, varnostnih ali trženjskih razlogov in zagotavljanja informacijske varnosti.

Podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve v okviru izvajanja trženjskih aktivnosti.

Nameni obdelave

V okviru predpogodbenih in pogodbenih namenov lahko vaše podatke uporabimo za:

 • Izvajanje predpogodbenih aktivnosti, sklenitev pogodbe in izvajanje pogodbenih obveznosti,
 • Nudenje učinkovite uporabniške podpore ter grajenja dobrega poslovnega odnosa s sedanjimi in potencialnimi strankami,
 • Izboljšanje in razvoj naših rešitev in (oziroma) storitev ter njihovo prilagajanje zakonskim spremembam in nadgradnjam,
 • Zagotavljanje prijazne, prilagojene in učinkovite uporabniške izkušnje v primeru zbiranja podatkov preko spletne strani,
 • Diagnosticiranje tehničnih težav, analiziranje trendov in za namene tehničnega upravljanja spletnih strani.

Ker želimo bolje razumeti zahteve in (ter) potrebe trga in naših strank, obdelujemo vaše podatke tudi za naše zakonite interese, med katere spadajo:

 • Dvig kakovosti, posodobitev in prilagoditev naših rešitev in storitev,
 • Ugotavljanje zadovoljstva z našimi rešitvami in storitvami,
 • Zaščita poslovanja in naših poslovnih interesov,
 • Obveščanje o novih rešitvah in produktih, izobraževanjih, zakonskih spremembah in dogodkih,
 • V zvezi z zahtevami za razkritje in v primeru prodaje ali nakupa podjetja in / ali sredstev ter v zvezi s katerim pravnim ali nadzornim postopkom.

Vaše podatke lahko uporabimo za namene izvajanja trženjskih aktivnosti in takrat, ko se izrecno strinjate in podate privolitev, pri čemer upoštevamo pravila in pogoje, po katerih smo vašo privolitev dobili. Če soglasja za izvajanje trženjskih aktivnosti ne podate, ali (brez ali) ga podate delno ali pa ga prekličete, vas bomo obveščali le v (posebnih) primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja, obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega (vaše) privolitve, lahko kadarkoli prekličete dano soglasje, če nam pošljete elektronski naslov na splošen info kontrakt (kontakt) ali kliknete na povezavo »Odjava«, ki jo najdete na dnu e-sporočila. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

Piškotki in spletna tehnologija

regled uporabljenih piškotkov z nadaljnjimi informacijami (npr. trajanje shranjevanja) in možnostih (možnostmi) zavrnitve najdete na tej povezavi

Kdo uporablja vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke uporabljajo naši zaposleni oziroma osebe, ki opravljajo za nas delo, v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil, pri čemer jih veže obveznost varovanja osebnih podatkov kot zaupnih.

1. Posredovanje osebnih podatkov izven družbe – znotraj skupine Globus Marine international

Družbe znotraj skupine Globus Marine International določene naloge izvajamo centralno in uporabljamo skupne storitve (kar predstavlja zakonit interes), pri čemer posledično lahko prihaja do obdelav osebnih podatkov tudi s strani teh družb. Osebne podatke lahko družbe v skupini uporabljajo tudi za lastne potrebe, kot npr. zaradi potrebnih kontaktov z vidika poslovanja družb v skupini Globus Marine International.

Razmerja med družbami skupine Globus Marine International so urejena na način, da se zagotavlja ustrezna raven zaščite osebnih podatkov (s sprejetimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za varnost osebnih podatkov).

2. Zunanji izvajalci storitev

Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (računovodski servis, zunanja strokovna služba za varnost pri delu, medicina dela, IT storitve vzdrževanja, hrambe ...).

3. Posredovanje podatkov drugim uporabnikom

Vaše osebne podatke smo na podlagi zakonskih določil lahko dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. FURS, sodišča, policija ...) in drugi nosilci javnih pooblastil.

Vaše podatke lahko posredujemo tudi našim odvetnikom, notranjim in zunanjim revizorjem in davčnim ter drugim svetovalcem za izvajanje njihovih storitev v skladu s sklenjeno pogodbo z nami.

Iznos v tretje države

Družba lahko vaše osebne podatke znotraj skupine Globus Marine International in svojim zunanjim izvajalcem storitev iznaša tudi v tretje države, pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo do poteka rokov, določenih v zakonodaji.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje, dokler obstaja namen za njihovo zbiranje oziroma do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami (gl. razdelek Vaše pravice v zvezi z obdelavami osebnih podatkov).

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Skladno s splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate ob pravici do preklica vaših, nam podeljenih soglasij, še naslednje pravice: 

1. Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov

Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, kateri in pravico dostopa do teh podatkov, informacije o namenu obdelave, uporabnikih, rokih hrambe in ostale informacije, ki jih vsebujejo te Informacije. Pravico imate, da popravimo morebitne netočne podatke v zvezi z vami. Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnihkoli spremembah vaših osebnih podatkov, da so lahko podatki, ki jih imamo, točni in ažurni.

2. Pravica zahtevati izbris podatkov

V primeru, da obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, le-to lahko kadarkoli pisno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem.

Pravico imate zahtevati izbris podatkov, če:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravom.

Pravica do izbrisa je omejena v primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna kot določa člen 17 Splošne Uredbe. Pravico imate zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov v skladu s členom 18 Splošne Uredbe.

3. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posredujemo drugemu upravljalcu osebnih podatkov, skladno z vašimi zahtevami v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja (če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi ali pogodbi in če se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano in če je to tehnično izvedljivo).

4. Pravica do ugovora obdelavi na podlagi zakonitega in/ali upravičenega interesa

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem in/ali upravičenem interesu. Take vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

5. Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije

Globus Marine International zagotavlja, da vaše osebne podatke obdeluje v vseh pogledih zakonito in v skladu s predpisi. Če ne glede na to menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

V skupini Globus Marine International imamo tako na področju informacijske varnosti sprejete varnostne politike, katerih namen je zaščita informacijskih sredstev in virov skupine skladno s priporočili standarda ISO/IEC 27001. V okviru Informacijske varnosti dajemo posebno pozornost izobraževanju zaposlenih na področju dela z osebnimi podatki.