Ena rešitev, ki omogoča zanesljivo, zakonsko skladno in učinkovito poslovanje.

Ena rešitev, ki omogoča zanesljivo, zakonsko skladno in učinkovito poslovanje.

Ponujamo vam celovit spekter informacijskih rešitev in storitev za podporo financiranju

Specializirali smo se na področje lizinga in financiranja. Ponujamo celovit splet poslovnih rešitev, ki jih lizing družba potrebuje za svoje delo. Preko našega informacijskega sistema se financira preko 80 % vseh lizing naložb na področju bivše Jugoslavije.

Naš paradni produkt je lasten integralni informacijski sistem za spremljanje financiranja NOVA, ki celovito pokriva poslovanje lizing hiše. Zgrajen je na moderni arhitekturi in zagotavlja najvišje varnostne ter revizijske standarde.

solutions.solutions-financing.image-alt

Celovit pristop

Verjamemo, da samo IT rešitev ni dovolj za uspešno in dolgoročno sodelovanje, zato našim uporabnikom ponujamo celovit pristop skupaj s podporo in svetovanjem. Samo z ustreznim izobraževanjem, predajanjem znanja in informacij na tem področju je možno obdržati kvaliteten odnos, zato temu posvečamo še dodatno pozornost.

solutions.solutions-financing.image-alt

Razvoj programske opreme

Ponujamo izključno programske rešitve, ki smo jih sami razvili na osnovi dolgoletnih in bogatih izkušenj.

Sledimo modernim trendom pri razvoju programske opreme in svoje rešitve prilagajamo potrebam trga in specifičnim zahtevam naših strank.

Podpora uporabnikom

Ponujamo hitro in strokovno podporo v lokalnem jeziku. V vseh podjetjih v skupini delujejo oddelki uporabniške podpore, ki vam z usposobljenimi svetovalci nudijo kvalitetno podporo in reševanje tako manj kot bolj zahtevnih problemov.

Ob razvoju naših produktov vzporedno dopolnjujemo tudi uporabniška navodila in elektronsko dokumentacijo v lokalnem jeziku.

Z vsemi našimi strankami imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe, v katerih so medsebojne pravice in obveznosti natančneje opisane.

Status reševanja vaših zahtevkov pa lahko spremljate v živo na našem spletnem portalu.

Kontaktirajte nas in naši usposobljeni sodelavci vam bodo pomagali odpraviti problem.

solutions.user-support.image-alt
solutions.consulting.image-alt

Svetovanje

V okviru uporabniške podpore vam nudimo tudi svetovanje pri zahtevnejših strokovno vsebinskih izzivih v zvezi z lizingom.

Po vaši želji organiziramo dodatna izobraževanja vaših sodelavcev za delo z našo programsko opremo.

Aktivno sodelujemo s področnimi lizing združenji in lokalnimi regulatorji lizing dejavnosti ter se proaktivno angažiramo pri izzivih, ki jih nalagajo zakonske in druge spremembe, povezane z lizingom. S tem se zavzemamo za zakonsko skladnost in transparentnost lizing poslovanja.

Kje vam lahko pomagajo naše IT rešitve

 • Izračuni financiranja za različne finančne produkte.
 • Spletna kalkulacija za prodajalce (sales WEB portal).
 • Možnost nestandardnih kalkulacij (sezonsko odplačevanje, moratoriji, ad hoc plan plačil).
 • Možnost implementacije avtomatiziranega procesa odobritve (BPM).
 • Upravljanje s strankami (dobavitelji, posredniki, poroki, zastopniki, lastniki, vrednotenje partnerjev).
 • Možnost avtomatskega vrednotenja z uporabo v naprej definiranih kriterijev (scoring).
 • Okviri financiranja.
 • Priprava pogodbe, plana plačil in s tem povezane dokumentacije.
 • Možnost elektronskega podpisovanja dokumentacije.
 • Aktivacija pogodbe.
 • Podpora za izplačilo provizij prodajalcem ter obračun subvencij.
 • Evidenca pogodb, podatkov o predmetih financiranja, spremljava vseh dogodkov, povezanih s pogodbami.
 • Fakturiranje in obveščanje.
 • Reprogrami pogodb (spreminjanje trajanja, predčasni zaključki, spremembe obrokov zaradi variabilne obrestne mere, restrukturiranja).
 • Upravljanje z zavarovanji (evidenca zavarovanj, vrednotenje zavarovanj, eno zavarovanje za več pogodb).
 • Spremljanje plačil (avtomatsko zapiranje s plačili, različne strategije zapiranja terjatev, direktne bremenitve, integracija z eBanking sistemom).
 • Izterjava (zamudne obresti, različne strategije opominjanja, odpovedi pogodb, evidenca posebnih dogodkov/dogovorov CRM, predaja izterjevalskim agencijam, spremljava sodnih postopkov).
 • Možnost spremljave pogodb, terjatev in obveznosti v dveh valutah (revalorizacija, izračun tečajnih razlik, knjiženje, različne tečajnice).
 • Možnost spletnega portala za stranke (pregled svojih pogodb, pregled stanja in odprtih terjatev in prevzem e-dokumentov, pojasnitev razporeditve plačil).
 • Možnost spletnega portala za tretje osebe (zavarovalnice, izterjevalske agencije lahko spremljajo stanja dodeljenih pogodb).
 • Avtomatizirano knjiženje vseh dogodkov v dveh valutah.
 • Integrirana glavna knjiga.
 • Priprava finančnih poročil in bilanc v različnih kontnih okvirih.
 • Spremljava vknjižb v okviru pogodb.
 • Integriran modul za osnovna sredstva (spremljava lastnih osnovnih sredstev in sredstev, danih v operativni lizing).
 • Možnost avtomatskega izračuna in knjiženja popravkov vrednosti.
 • Spremljava najetih kreditov.
 • Razmejitve.
 • Različne sheme knjiženja za različne finančne produkte.
 • Kreiranje elektronskih dokumentov (eDocs) s pripadajočimi metapodatki.
 • Hramba elektronskih dokumentov (eArchive).
 • Orodje za skeniranje vhodnih dokumentov (Scantool).
 • Razvrščanje dokumentov na osnovi GMI črtnih kod.
 • Izdaja elektronskih računov.
 • Možnost e-podpisovanja dokumentov (integracija z različnimi ponudniki).
 • Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil.
 • Integracije s tretjimi sistemi (integriramo se lahko z vsemi modernimi tehnologijami).
 • Avtomatizacija vseh poslovnih procesov z lastno BPM platformo, kar nam omogoča visok nivo integracije z vsemi našimi sistemi.
 • Lastno podatkovno skladišče.
 • Integracija z zunanjimi podatkovnimi skladišči.
 • Vgrajeno regulatorno poročanje (v Sloveniji SISBON, SISBIZ, Banka Slovenije; na Hrvaškem npr. HANFA, HROK; v Bosni in Hercegovini CRK; v Srbiji npr. Narodna banka Srbije, kreditni biro).
 • Možnost izdelave poročil po meri.
 • Možnost implementacije izvozov/uvozov podatkov po meri.
 • Implementacija različnih vtičnikov za poročanje.

Informacijski sistem za spremljanje financiranja NOVA

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z našimi strokovnjaki.

Pišite nam