Jedno rešenje koje omogućava pouzdano i efikasno poslovanje usklađeno sa zakonom.

Jedno rešenje koje omogućava pouzdano i efikasno poslovanje usklađeno sa zakonom.

NUDIMO CEO NIZ INFORMACIONIH REŠENJA I USLUGA ZA PODRŠKU FINANSIRANJU

Specijalizovali smo se za područje lizinga i finansiranja. Nudimo celovitu mrežu poslovnih rešenja koja su lizing društvu potrebna za rad. Preko našeg informacionog sistema finansira se preko 80% svih lizing ugovora na području bivše Jugoslavije.

Naš vodeći proizvod je sopstveni Integralni informacioni sistem za praćenje finansiranja NOVA koji pokriva celokupno poslovanje lizing društva. Izgrađen je na modernoj arhitekturi i osigurava najviše sigurnosne i revizijske standarde.

solutions.solutions-financing.image-alt

Celovit pristup

Verujemo da samo IT rešenje nije dovoljno za uspešnu i dugoročnu saradnju zato našim klijentima nudimo celovit pristup sa podrškom i savetovanjem. Samo odgovarajućim obrazovanjem, predajom znanja i informacija u ovom području moguće je održati kvalitetan odnos, zato tome posvećujemo dodatnu pažnju.

solutions.solutions-financing.image-alt

Razvoj programske opreme

Nudimo isključivo programska rešenja koja smo sami razvili na temelju dugogodišnjeg bogatog iskustva.

Pratimo moderne trendove razvoja programske opreme, te svoja rešenja prilagođavamo potrebama tržišta i specifičnim zahtevima naših stranaka.

Podrška korisnicima

Nudimo brzu i stručnu podršku na lokalnom jeziku. U svim društvima grupe postoje odeljenja korisničke podrške koja nude kvalitetnu podršku i rešavanje manjih, ali i zahtevnijih problema uz kvalifikovane savetnike.

Uz razvoj naših proizvoda istovremeno dopunjavamo korisnička uputstva i elektronsku dokumentaciju na lokalnom jeziku.

Sa svim strankama imamo sklopljene ugovore o održavanju u kojima su detaljno opisana međusobna prava i obaveze.

Status rešavanja vaših zahteva možete pratiti na našem web portalu.

Kontaktirajte nas i naši kvalifikovani saradnici će vam pomoći da otklonite problem.

solutions.user-support.image-alt
solutions.consulting.image-alt

Savetovanje

U okviru korisničke podrške nudimo i savetovanje kod zahtevnijih stručnih pitanja u vezi lizinga.

Prema želji organizujemo dodatno obrazovanje vaših saradnika za rad sa našom programskom opremom.

Aktivno sarađujemo sa regionalnim lizing udruženjima i lokalnim regulatorima lizing delatnosti te se proaktivno angažujemo kod izazova zbog zakonskih i drugih promena povezanih sa lizingom. Time se zalažemo za poštovanje zakona i transparentnost lizing poslovanja.

Kako vam mogu pomoći naša IT rešenja

 • Obračuni finansiranja za različite finansijske proizvode
 • Web kalkulacija za prodavce (sales WEB portal)
 • Mogućnost nestandardnih kalkulacija (sezonska otplata, moratorijumi, ad hoc plan otplate)
 • Mogućnost implementacije automatizovanog procesa odobrenja (BPM)
 • Upravljanje strankama (dobavljači, posrednici, jemci, zastupnici, vlasnici, evaluacija partnera)
 • Mogućnost automatske evaluacije korišćenjem unapred definisanih kriterijuma (scoring)
 • Okviri finansiranja
 • Priprema ugovora, plana otplate i sa tim povezana dokumentacija
 • Mogućnost elektronskog potpisivanja dokumentacije
 • Aktiviranje ugovora
 • Podrška za isplatu provizija prodavcima i obračun subvencija
 • Evidencija ugovora, podataka o predmetima finansiranja, praćenje svih događaja povezanih s ugovorom
 • Fakturisanje i obaveštavanje
 • Reprogrami ugovora (promena trajanja, prevremena zatvaranja, promene rata zbog varijabilne kamatne stope, restrukturiranja)
 • Upravljanje osiguranjima (evidencija osiguranja, vrednovanje osiguranja, jedno osiguranje za više ugovora)
 • Praćenje plaćanja (automatsko zatvaranje sa plaćanjima, različite strategije zatvaranja potraživanja, direktna terećenja, integracija s eBanking sistemom)
 • Prinudne naplate (zatezne kamate, različite strategije opominjanja, otkazi ugovora, evidencija posebnih događaja/dogovora CRM, predaja agencijama za prinudnu naplatu, praćenje sudskih postupaka)
 • Mogućnost praćenja ugovora, potraživanja i obaveza u dve valute (revalorizacija, obračun kursnih razlika, knjiženje, različiti kursevi)
 • Mogućnost web portala za stranke (pregled svojih ugovora, pregled stanja i otvorenih potraživanja te preuzimanje e-dokumenata, pojašnjenje rasporeda plaćanja)
 • Mogućnost web portala za treće osobe (osiguravajuće kuće, agencije za prinudnu naplatu koje mogu menjati stanja dodeljenih ugovora)
 • Automatizovano knjiženje svih događaja u dve valute
 • Integrisana glavna knjiga
 • Priprema finansijskih izveštaja i bilansa u različnih kontnim okvirima
 • Praćenje uknjižbi u okviru ugovora
 • Integrisan modul za osnovna sredstva (praćenje sopstvenih osnovnih sredstava i sredstava datih u operativni lizing)
 • Mogućnost automatskog obračuna i knjiženja ispravki vrednosti
 • Praćenje dobijenih kredita
 • Razgraničenja
 • Različite šeme knjiženja za različite finansijske proizvode
 • Kreiranje elektronskih dokumenata (eDocs) sa pripadajućim metapodacima
 • Čuvanje elektronskih dokumenata (eArchive)
 • Alat za skeniranje ulaznih dokumenata (Scantool)
 • Razvrstavanje dokumenata na osnovu GMI barkoda
 • Izdavanje elektronskih računa
 • Mogućnost e-potpisivanja dokumenata (integracija s različitim pružaocima usluga)
 • Obaveštavanje preko elektronske pošte i SMS poruka
 • Integracije sa trećim sistemima (integrisanje sa svim modernim tehnologijama)
 • Automatizacija svih poslovnih procesa pomoću sopstvene BPM platforme što omogućava visok nivo integracije sa svim našim sistemima
 • Sopstveno skladište podataka
 • Integracija sa spoljnjim skladištima podataka
 • Ugrađeno regulatorno izveštavanje (u SLO: SISBON, SISBIZ, Banka Slovenije; u HR: HANFA, HROK…; u BIH: CRK; u SRB: Narodna banka Srbije, Kreditni biro ...)
 • Mogućnost izrade izveštaja po meri
 • Mogućnost implementacije izvoza/uvoza podataka po meri
 • Implementacija različitih dodataka za izveštavanje

Informacioni sistem za praćenje finansiranja NOVA

Treba Vam više informacija?

Kontaktirajte naše stručnjake

Pišite nam