Jedno rješenje koje omogućuje pouzdano i učinkovito poslovanje usklađeno sa zakonom.

Jedno rješenje koje omogućuje pouzdano i učinkovito poslovanje usklađeno sa zakonom.

Nudimo cijeli niz informacijskih rješenja i usluga za podršku financiranju

Specijalizirali smo se za područje leasinga i financiranja. Nudimo cjelovitu mrežu poslovnih rješenja koje leasing društvo treba za rad. Preko našeg informacijskog sistema financira se preko 80% svih leasing ugovora na području bivše Jugoslavije.

Naš vodeći produkt je vlastiti Integralni informacijski sistem za praćenje financiranja NOVA koji pokriva cjelokupno poslovanje leasing društva. Izgrađen je na modernoj arhitekturi i osigurava najviše sigurnosne i revizijske standarde.

solutions.solutions-financing.image-alt

CJELOVITI PRISTUP

Vjerujemo da samo IT rješenje nije dovoljno za uspješnu i dugoročnu suradnju zato našim strankama nudimo cjeloviti pristup s podrškom i savjetovanjem. Samo odgovarajućim obrazovanjem, predajom znanja i informacija u ovom području moguće je održati kvalitetni odnos, zato tome posvećujemo dodatnu pažnju.

solutions.solutions-financing.image-alt

Razvoj programske opreme

Nudimo isključivo programska rješenja koja smo sami razvili na temelju dugogodišnjeg bogatog iskustva.

Pratimo moderne trendove razvoja programske opreme te svoja rješenja prilagođavamo potrebama tržišta i specifičnim zahtjevima naših stranaka.

Podrška korisnicima

Nudimo brzu i stručnu podršku na lokalnom jeziku. U svim društvima grupe postoje odjeli korisničke podrške koja nudi kvalitetnu podršku i rješavanje manjih, ali i zahtjevnijih problema uz kvalificirane savjetnike.

Uz razvoj naših produkata istovremeno dopunjujemo korisničke upute i elektroničku dokumentaciju na lokalnom jeziku.

Sa svim strankama imamo sklopljene ugovore o održavanju u kojima su detaljno opisana međusobna prava i obveze.

Status rješavanja vaših zahtjeva možete pratiti na našem web portalu.

Kontaktirajte nas i naši kvalificirani suradnici će vam pomoći otkloniti problem.

solutions.user-support.image-alt
solutions.consulting.image-alt

Savjetovanje

U okviru korisničke podrške nudimo i savjetovanje kod zahtjevnijih stručnih pitanja u vezi leasinga.

Prema želji organiziramo dodatna obrazovanja vaših suradnika za rad s našom programskom opremom.

Aktivno sudjelujemo s područnim leasing udrugama i lokalnim regulatorima leasing djelatnosti te se proaktivno angažiramo kod izazova zbog zakonskih i drugih promjena povezanih s leasingom. Time se zalažemo za poštivanje zakona i transparentnost leasing poslovanja.

Kako vam mogu pomoći naša IT rješenja

 • Izračuni financiranja za različite financijske produkte
 • Web kalkulacija za prodavače (sales WEB portal)
 • Mogućnost nestandardnih kalkulacija (sezonska otplata, moratoriji, ad hoc plan otplate)
 • Mogućnost implementacije automatiziranog procesa odobrenja (BPM)
 • Upravljanje strankama (dobavljači, posrednici, jamci, zastupnici, vlasnici, evaluacija partnera)
 • Mogućnost automatske evaluacije korištenjem unaprijed definiranih kriterija (scoring)
 • Okviri financiranja
 • Priprema ugovora, plana otplate i s tim povezane dokumentacije
 • Mogućnost elektroničkog potpisivanja dokumentacije
 • Aktiviranje ugovora
 • Podrška za isplatu provizija prodavačima i obračun subvencija
 • Evidencija ugovora, podataka o predmetima financiranja, praćenje svih događaja povezanih s ugovorom
 • Fakturiranje i obavještavanje
 • Reprogrami ugovora (promjena trajanja, prijevremena zatvaranja, promjene rata zbog varijabilne kamatne stope, restrukturiranja)
 • Upravljanje osiguranjima (evidencija osiguranja, vrednovanje osiguranja, jedno osiguranje za više ugovora)
 • Praćenje plaćanja (automatsko zatvaranje s plaćanjima, različite strategije zatvaranja potraživanja, direktna terećenja, integracija s eBanking sistemom)
 • Utjerivanja (zatezne kamate, različite strategije opominjanja, otkazi ugovora, evidencija posebnih događaja/dogovora CRM, predaja agencijama za utjerivanje, praćenje sudskih postupaka)
 • Mogućnost praćenja ugovora, potraživanja i obveza u dvije valute (revalorizacija, izračun tečajnih razlika, knjiženje, različiti tečajevi)
 • Mogućnost web portala za stranke (pregled svojih ugovora, pregled stanja i otvorenih potraživanja te preuzimanje e-dokumenata, pojašnjenje rasporeda plaćanja)
 • Mogućnost web portala za treće osobe (osiguravajuće kuće, agencije za utjerivanje koje mogu mijenjati stanja dodijeljenih ugovora)
 • Automatizirano knjiženje svih događaja u dvije valute
 • Integrirana glavna knjiga
 • Priprema financijskih izvještaja i bilanci u različnih kontnim okvirima
 • Praćenje uknjižbi u okviru ugovora
 • Integriran modul za osnovna sredstva (praćenje vlastitih osnovnih sredstava i sredstava danih u operativni leasing)
 • Mogućnost automatskog izračuna i knjiženja ispravaka vrijednosti
 • Praćenje dobivenih kredita
 • Razgraničenja
 • Različite sheme knjiženja za različite financijske produkte
 • Kreiranje elektroničkih dokumenata (eDocs) s pripadajućim metapodacima
 • Spremanje elektroničkih dokumenata (eArchive)
 • Alat za skeniranje ulaznih dokumenata (Scantool)
 • Razvrstavanje dokumenata na osnovu GMI barkoda
 • Izdavanje elektroničkih računa
 • Mogućnost e-potpisivanja dokumenata (integracija s različitim pružateljima usluga)
 • Obavještavanje preko elektroničke pošte i SMS poruka
 • Integracije s trećim sistemima (integriranje sa svim modernim tehnologijama)
 • Automatizacija svih poslovnih procesa pomoću vlastite BPM platforme što omogućuje visok nivo integracije sa svim našim sistemima
 • Vlastito skladište podataka
 • Integracija s vanjskim skladištima podataka
 • Ugrađeno regulatorno izvještavanje (u SLO: SISBON, SISBIZ, Banka Slovenije; u HR: HANFA, HROK…; u BIH: CRK; u SRB: Narodna banka Srbije, Kreditni biro ...)
 • Mogućnost izrade izvještaja po mjeri
 • Mogućnost implementacije izvoza/uvoza podataka po mjeri
 • Implementacija različitih dodataka za izvještavanje

Informacijski sistem za praćenje financiranja NOVA

Trebate više informacija?

Kontaktirajte naše stručnjake

Pišite nam